Stoltenberg-"familien" og deres forbindelse med Vaksineindustrien


De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and vested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolknings­kontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immun­forsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment that?s killing our soldiers, and why GI?s are only the first victims (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller FoundationNasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finans­eliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ?humanitære? og ?filantropiske? donasjoner. Kenny Ausubel skriver i bokenWhen Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):
?Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ?gummi-baronene? fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rocke­feller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørne­steinene til den gryende medisinske økonomi.?

Partnerskapet mellom såkalt ?skolemedisin?, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjonsom vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ?objektiv medisinsk vitenskap til pasi­entens beste?. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].(Les også :HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment her

 

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ?let?s make money by making and keeping people as sick as possible?-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):(Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene.Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt.)

Folkehelseinstituttets historie finner du her 

Camilla Stoltenberg
Camilla Stoltenberg

?På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.?

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ?konkurranse i vaksinemarkedet?.

 FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

'

Teksten er hentet fra :

Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Én kommentar

B Bikkje

02.01.2012 kl.23:53

Norulv Øvrebotten Offentlig person skriver hver dag flere nyhetsartikler på facebook om :

http://www.norgespartiet.no/component/content/article/248.html?start=2

http://nb-no.facebook.com/pages/Norulv-%C3%98vrebotten/255668234467889

http://www.norgespartiet.no/component/content/article/248.html?showall=1

Helt utrolg at russerne har greid dette i Mitt Gamle Gode Norge !

Skriv en ny kommentar

The Kingdom are coming

The Kingdom are coming

33, Hemnes

Jeg jobber og tror for en bedre moder jord med ti tusen manns sinnstyrke vil jeg snu hver stein foran meg for jeg vet at under hver stein fins de lærdes tidligere feil altså min vei til ballanse og ildens urlivskraft........ Jeg ber og håper på ungdommens kraft bryt slavelenkene og finn sannheten og se bak maktens slør hvem er der og hva ønsker dem............er din unge energi ment for økonomiens spill samt tie still..........Nei verden er ei meint å skinne til dere unges reine speil...Men forbrytelsens tid er i endens tid.........Ut fra mørkets og den kunnskapløse tid skal de yngre nå bli de lærdes menn og kvinners gjenspeil.............

Kategorier

Arkiv

hits