Uvaksinerte friskere enn vaksinerte

 

I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.

2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte:

I den sammenlignende studien ble det sett på en lang rekke lidelser og sykdommer som astma, allergi, atopisk eksem, ADHD, konsentrasjonsproblemer, autisme, øre-nese-halsproblematikk, diabetes, epilepsi, stoffskiftesykdom ol. Den generelle tendensen viste at de vaksinerte barna var 2-5 ganger hyppigere rammet enn de uvaksinerte. Grafen kan gjenfinnes i denne linken:

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

vaccine chart New Study: Vaccinated Children Have 2 to 5 Times More Diseases and Disorders Than Unvaccinated Children

vaccine chart New Study: Vaccinated Children Have 2 to 5 Times More Diseases and Disorders Than Unvaccinated Children

Uvilje mot sammenlignende studier i land som vaksinerer hyppig:

Det er ennå ikke foretatt noe tilsvarende undersøkelse i USA som er blant landene i verden som vaksinerer mest. Her mottar ett barn innen førskolealder angivelig opptil 50 doser av 14 vaksiner, hvorav 26 doser blir gitt i løpet av det første leveåret. Det burde på dette grunnlaget være en viss interesse for å avdekke omfanget av vaksineskader og vaksinebivirkninger. Man kan kanskje anta at forskjellen mellom uvaksinerte og vaksinerte barn i USA vil innebære større forskjell enn vi ser i denne studien da normalbefolkning her tilsvarer tyske tall. Nylig meldte CDC at frekvensen for autisme nå er oppe i 1/88 barn. Dette er nokså høye tall tatt i betraktning at diagnosen få år tilbake lå på 1/10.000. Autisme har av enkelte forskere vært ansett som en mulig vaksinebivirkning av MMR vaksinen.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Andre studier som finner økt sykdom hos vaksinerte:

I henhold til artikkelen refereres det til tre andre studier som har sett på frekvens av sykdom hos vaksinerte versus uvaksinerte.

1. Salzburger studien:

Her fant man i en undersøkelse på 1004 uvaksinerte barn at:

0% hadde astma (8%-12% i normalbefolkning/vaksinerte)

1,2% hadde atopisk deramtitt (10%-20% i normalbefolkning/vaksinerte)

3% hadde allergier (25% av normalbefolkning/vaksinerte)

0,79% ADHD (5%-10% normalbefolkning/vaksinerte)

2. Studien fra Guine-Bissau:

Barn av 15.000 mødre ble observert over en 5 års periode mellom 1990-96. Her ble det funnet at spedbarnsdødeligheten for difteri, stivkrampe og kikhoste var dobbelt så høy hos de vaksinerte (10,5 versus 4,7)

1 Kristensen I, Aaby P, Jensen H.:?Routine vaccinations and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa?, BMJ 2000; 321: 1435?41

3. Studie fra New Zealand:

Studien er fra 1992 og involverte 254 barn, hvorav 133 var vaksinerte og 121 var uvaksinerte. Frekvens fra de ulike sykdommen prosentvis var som følger i de to gruppene:

Astma: uvaksinerte: 3% (vaksinerte: 15%)

Eksem; uvaksinerte: 13% (vaksinerte 30%)

Kronisk otitis: uvaksinerte 7% (vaksinerte 20%)

Kronisk tonsilitt: uvaksinerte 2% (vaksinerte 8%)

Pusteproblematikk og krybbedød: uvaksinerte 2% (vaksinerte 7%)

Hyperaktivitet: uvaksinerte 1% (vaksinerte 8%)

Sue Claridge: http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Kvalitet på studier utført av mindre organisasjoner og private:

Det kan være vanskelig å vurdere kvaliteten på studier utført av mindre organisasjoner og enkeltpersoner. Likevel er dette noen av få sammenlignende studier på denne tematikken. Det har vært liten interesse for denne typen forskning fra større og uavhengige forskningsorganer. Dette er beklagelig da det finnes indikasjoner på at det kan være en sammenheng mellom vaksinering og økt sykelighet i henhold til noen typer lidelser i befolkningen. Forskningen bør primært belage seg på helt uvaksinerte målt opp mot vaksinerte dersom man skal kunne danne seg en bilde på denne situasjonen. Selv om enkelte vil påpeke svakheter ved de nevnte studiene er det likevel ett stort pluss at de er utført av aktører mest sannsynlig uten profittinteresser ? således vil de kunne kalles uavhengige. Det bør også nevnes at de som ikke vaksinerer også kan ha andre holdninger til helse som gjør at de faller fordelaktig ut i en slik studie.

Ragnhild Madsen © 2012

KILDE

 

 

Én kommentar

madde85

27.08.2012 kl.07:35

ok fin blogg

Skriv en ny kommentar

The Kingdom are coming

The Kingdom are coming

33, Hemnes

Jeg jobber og tror for en bedre moder jord med ti tusen manns sinnstyrke vil jeg snu hver stein foran meg for jeg vet at under hver stein fins de lærdes tidligere feil altså min vei til ballanse og ildens urlivskraft........ Jeg ber og håper på ungdommens kraft bryt slavelenkene og finn sannheten og se bak maktens slør hvem er der og hva ønsker dem............er din unge energi ment for økonomiens spill samt tie still..........Nei verden er ei meint å skinne til dere unges reine speil...Men forbrytelsens tid er i endens tid.........Ut fra mørkets og den kunnskapløse tid skal de yngre nå bli de lærdes menn og kvinners gjenspeil.............

Kategorier

Arkiv

hits